Samenwerken met Jel

“Brussen hebben nood aan begrip voor die brede waaier van gevoelens die zij, gedurende het hele leven, hebben ten aanzien van de handicap van hun broer of zus.

Als brussen van op jonge leeftijd de juiste aandacht en het nodige begrip voor het brus zijn krijgen, kunnen de unieke kansen gemaximaliseerd worden en de unieke vragen geminimaliseerd. Op die manier ontstaat er een “gezonde” broer-zus- relatie”, waarbij zowel de brus als de broer/zus met een handicap de voordelen van de broer-zus band maximaal kunnen benutten.

Brussen worden meer en meer als belangrijk beschouwd bij de hulpverlening aan personen met een handicap. Brussen horen immers tot het natuurlijke netwerk. Maar dit natuurlijke netwerk kan maar gezond functioneren als brussen er erkend en gehoord worden in het hele brus zijn… en daarvoor is de aandacht voor de nog jonge brusjes een essentiële eerste stap’. (Uit: En dan nu…… Brussentijd! Dr Tinneke Moyson; Orthopedagoge, lector Ho Gent, Professionele Bachelor in de Orthopedagogie.)

Jonge brussen op de kaart zetten, dat is mijn drijfveer. Dit door te bloggen over mijn gevoelens, mijn zitting in de Mantelzorg Advies Raad, met mijn vrijwilligerswerk voor jonge mantelzorgers bij vrijwilligerscentrale ZwolleDOET en het lidmaatschap bij JMZpro.

Wil je met mij samenwerken? Denk hierbij aan lezingen, workshops, meedenken met vraagstukken rondom brussen of het beleid binnen de instelling. Mail mij via info@brussenkreetjes.nl of via het contactformulier en geef hierin je wensen aan.