Wat is een brus

Het woord brus bestaat uit de br van broer en de us van zus. Het meervoud is brussen. Het staat voor kinderen en volwassenen die een zorgintensieve broer of zus hebben. Met zorgintensief wordt iemand bedoeld met verstandelijke en/of lichamelijke beperking, een langdurige ziekte, een psychiatrische stoornis, een leerstoornis, een gedragsprobleem / gedragsstoornis of een ontwikkelingsstoornis.